Cancioneiro Popular Galego
RECOLLIDO E ORDENADO POR DOROTHÉ SCHUBARTH E ANTÓN SANTAMARINA
esp
 |  
gal
 |  
eng
EducaBarrie
Ir a inicio
inicio
Información
información
Oficios e Labores
Festas Anuais
Romances Tradicionais
Romances Novos, Cantos Narrativos, Sucesos, Coplas Locais

Cantos Dialogados
Coplas Diversas, Cantos Enumerativos e Estróficos
Tábas Sinópticas, Índices
Oficios e Labores
GRUPO I: CANTOS DE LABOR
GRUPO II: CANTIGAS SIN FUNCIÓN DETERMINADA
GRUPO III: JOTAS
GRUPO IV: MUIÑEIRAS NOVAS
GRUPO V: MELODÍAS NOVAS
 
melodías
anexos
partituras
letras
Descargar volume
©2012 Fundación Barrié